Vanuit een grote motivatie en een nodige portie idealisme heeft ze samen met Nathalie Homaar opgestart. Ze werkt reeds lange tijd als muziektherapeut met kinderen en jongeren in binnen-en buitenland en is ook verbonden aan de opleiding creatieve therapie in Arteveldehogeschool.

Naast de muziekateliers neemt Marieke de algemene coördinatie van Homaar op zich.